Miért jó hogy közép schnauzerem van?

Szűk 2 éve -amikor eldöntöttem, hogy milyen fajta kutyát is szeretnék magam mellé- több fontos tényező is szerepet játszott a választásban. Első szempont volt akkor, hogy jó házörző legyen a kutyus, okos fajta, ne túl kis termetű, de még bírjak el vele, szeresse az igazán aktív mozgást, mert én is ennek a híve vagyok, és legyen jó kiállású, jó kennelből való kutya, mert néhány kiállításra is szeretnék elmenni vele, és mert egy szép kutyus a ház körül a szemnek jól esik...
Mikor a közép schnauzerre esett a választásom és egy kis idő elteltével valódi "snaci" tulajdonosnak mondhattam magam, akkor rá kellett jönnöm, hogy ezektől a kívánalmaktól sokkal többet kaptam: egy igazi Társat -szigorúan nagybetűvel! Nem csupán jó házörző, hanem kiváló örző-védő tulajdonságokkal rendelkező fajta; a snaci nem egyszerűen okos, hanem ha nem figyelünk könnyű szerrel túljár a butus gazdi eszén, mindemellett nagyon-nagyon tanulékony és imádja, ha a jó munkát nagy rohangálással és játékkal jutalmazzuk.

Egy csöppnyi szeretetért pedig hihetetlenül hálás tud lenni: szakállas pofáját felénk fordítva, szemöldöke alól tekint ránk és mancsát a combunkra rakja minden különösebb ok nélkül, csak azért mert ott vagyunk neki és ő nekünk. Ő érzi a jókedvet és a rosszat is és velünk tart mindkettőben. Ugrándozik ha a gazdi hazaérkezik vagy épp' ha játékba akarja hívni őt, és csendesen leül mellénk és megnyalogatja a fülcimpánkat, ha érzi szomorúak vagyunk.

Tulajdonképp egy elegáns ugyanakkor mókás kis kópé groteszk keveredése egy testben. Izmos kis testének fantasztikus vonalai, a tökéletes frizura (szemöldök és trendi fazonok), a rendíthetetlen pózolások kitüntetett figyelmet kívánnak, de mikor a kutyaház tetejéről a konyhaablak párkányánál kukkolva forgatja fejét óriásira nyitott szemekkel, akkor az iménti magasztos irományom "kissé" átformálódik (És akkor a reggeli elfeküdt szemöldökről még nem is beszéltem!).
És ha már a kitüntetett figyelmről esett szó, akkor meg kell említenem, hogy kutyusaimmal közösen tanuljuk még a kiállítások nem egyszerű világát, de az elmúlt másfél évben elmondhatom, hogy rabja lettem ennek a fajta kutyás életnek is.
Hétköznapok: A napi szintű séta jó nekem és nekik is. Ők átmozgatják a tagjaikat én kiszellőztetem a fejem -ez már napi szükségletté vált. Mikor két közép schnauzerrel sétál, kirándul az ember, akkor száj nem marad dícsérő szó nélkül. Gyakorta kívánja meg az utca embere a simogatásukat vagy egy-egy fotó készítését is és ezt ők magas szintű eleganciával "tűrik" is. Más a helyzet a barátokkal: aki különösen szimpatikus, annak érkezését nem csak örömünneppel tüntetik ki, hanem még játékot is kap. Természetesen ilyenkor a látogató -a jó viszony fenntartásának érdekében- néhányszor eldobja a játékot a ház örzőinek, akik ezt egy-két puszival jutalmazzák. És ilyenkor mindig ugyanaz történik: mosoly húzódik a szájra. Ez a kutyáim legfőbb és legjobb tulajdonsága. Bárhol bármikor képesek felvidítani az embert. Életet és jókedvet visznek a házba. Nélkülük minden nagyon üres lenne. Boldog vagyok hogy sikerült rátalálnom a közép schnauzerre, mert velük teljesebb lett az életem.


Bálint Éva Linda
2 középschnauzer fiú gazdája
Why is it good that I have standard schnauzer?About two years ago - when I decided which breed I wanted beside myself - several factors affected my choice. The first point was, that it should be a good watchdog, clever, not too small, but not so big that I couldn't handle it, it should love to move, like me, and it should be a well-built dog from a good kennel, because I would like to go to some dog shows with it, and because a nice dog around the house is good for the eyes.When I chose the standard schnauzer, and after a while I could say that I was a real "snaci" owner, I had to realise that I got more than I wished for: A true Partner - strictly in bold letters! It's not just a a good watch dog, but it also has some features of a guarding-protective breed, the "snaci" is not just clever, if we don't pay attention, it can play tricks on its owner, besides, it is highly docile , and adores if we reward the good work with rushing about and games.
And it is very grateful for a little love: turning its bearded cheek towards us, from under its eyebrows it looks at us and puts its paws on our thighs without anything in particular, just because we're there for it and it's there for us. It feels when we feel good or bad, and is our companion in both cases. It jumps when its owner arrives or calls it to play, and sits beside us and licks our earlobe, if it feels we're sad. Actually, it is an elegant, however funny dog in a single body. The lines of its little muscular body, the perfect hairstyle ( eyebrows and trendy styles) and the restless positioning requires particular attention, but when it turns its head from the top of the dog house with huge eyes, my writing gets a new form "a bit". (And then I didn't mention the morning crumpled eyebrows!)
Speaking about particular attention, I have to mention , that we learn the complex world of dog shows with my dogs together, But in the last one and a half years I can say that I was captured by this kind of life with a dog.
Weekdays: taking my dogs for a walk daily is good for both the dogs and for me. They move, I air my head- it has become a daily need. When you walk with two standard schnauzers, you can be sure that you'll hear some compliments. A man of the street often wishes to pat them or take some photos with them, and being highly intelligent, they bear it without a word. There's a different situation with friends: who they like very much, they don't just reward with a feast, but he / she also gets some toys. Naturally, the vistor - to maintain the good relationship - throws the toy some times for the guards of the house, who reward it with kisses. And then that happens: the visitor smiles. That's the best and most important feature of my dogs. They can cheer everybody up anywhen and anywhere. They bring happiness and life to the house. Without them everything would be empty. I'm happy that I found the standard schnauzer, because my life is more complete with them.
Linda Éva Bálint
Owner of two male standard schnauzers

Gondolatok a közép - schnauzerről.


Hosszú évekig éltünk családi házban, és ennek megfelelően mindig volt kutyánk.
Egymástól teljesen eltérő tulajdonságú kutyáink voltak, mint magyar vizsla, spaniel, puli de az az igazság, hogy egyik sem volt minden szempontból tökéletes társ és házi mindenes, mint ahogy mi elképzeltük. Már tizennégy éve , hogy " tudományos alapon" könyvekben leírt fajtaismertetők alapján a közép schnauzer mellett döntöttünk és az akkor vásárolt szuka a ma napig velünk él. Gyerekeink felnőttek és a kutya nálunk pótgyerek státuszban van.
Késöbb vásároltunk egy kant, ő három évig élt velünk és sajnos elpusztult.
Nem sokkal utána kaptunk ajándékba egy szép kant, ki addig kennelben élt három évet. Tartottunk tőle, hogy a családi környezetet hogy szokja meg, de első perctől kezdve tökéletes alkalmazkodóképességről tett tanúbizonyságot.
A schnauzerekről azt tartják hogy konok, nem könnyen kezelhető kutyák, de ez alapvető tévedés. Szeretettel tartott kutyánál ez nem igaz.


Nálunk a kutyák bejárnak a lakásba és a hosszú téli napokon is úgy élnek velünk, hogy a legkisebb problémát sem okozzák. Idősebb korosztályhoz tartozunk , de ezt a komótosabb életvitelt is átvették a velük született intelligenciájuk által. A kennelben tartott kutyánknál sem volt semmiféle problémánk a lakásban tartással. Előtte építettünk kutyaólat neki, de a szemrehányó tekintetet nem tudtuk elviselni, hogy ő nem lehet bent mint az öreg szuka.
Pár nap múlva már ö is bent nézte a tv-t.
Két éve van nálunk és azt kell mondani, hogy tökéletes társ. Együtt kirándulunk, sokat sétálunk annak ellenére, hogy családi házban élünk. Tökéletes házőrzők, és ezt mindhárom eddigi schnauzerünkre elmondhatjuk. Méretükhöz képest kellő tekintélyt szereztek a környezetükben legyen szó illetéktelenről, vagy a szomszédok macskáiról. A vehemens házőrzés ellenére jóindulatú, kimondottan gyerekszerető és tűrő kutyák igen jó empátiás készséggel, figyelembevéve a gazdi hangulatváltozásait is.
A kan kutyánk kimondottan hízelgő ami ritka.
Tartásuk nem okoz semmiféle gondot. Az éjszakát is benn töltik a lakásban.
Nagyon ismerik a házirendet és tennivalókat a lefekvés előtt és maguktól be is tartják.
Élelmezésük egyszerű, nem igényes, kényes fajta. Az idős kutya élelmezése igényel nagyobb odafigyelést. Időjárásra nem érzékenyek, ha úgy adódik, a nagyobb hideget is jól bírják. Ez a kutyafajta jelenleg meglehetősen érdemtelenül nem tartozik a kedvelt "trendi" fajták közé, pedig tulajdonságai miatt tökéletes társ lehet akár kertben, akár lakásban. Ha kell kemény házőrző, ha kell patkányfogó, és ha az az igény, bűbájos szobakutya.
Régi, kipróbált fajta és megőrizte kiváló tulajdonságait ellentétben sok ma felkapott divatos fajtával szemben.Aki megbízható családtagot akar annak ajánlom.Molnár Istvánné
Érd Jegyző u 73.Thoughts about standard schnauzer
We lived in a house with a garden for long years, and so we always had a dog.
Our dogs had totally different features, we had a vizsla (a Hungarian pointer), a spaniel, and a puli ( a Hungarian sheepdog). But, to tell you the truth, none of them were a perfect partner in all viewpoints, as we imagined. Fourteen years ago we decided to buy a standard schnauzer, based on "science" and on studies on breeds. That dog, which we bought then, still lives with us. Our children grew up, so the dogs are like our children. Later, we bought a male, he lived with us for three years, and unfortunately, died. Not long after, we got a male as a present, who had lived three years in a kennel before. We were afraid that he wouldn't get used to the family surroundings, but he adapted it very quickly from the first moment.

They believe that schnauzers are headstrong, and difficult to handle, but that's a basic mistake. That's not true for dogs who are kept with love.

The dogs can come into our house, and they live with us on long winter days without any problem. We're elderly, but they adapted to our slow-moving lifestyle by their innate intelligence. We didn't have any problem with staying in our house with that dog who had been kept in a kennel. We had built a dog house before, but we couldn't bear his reproachful glance that he couldn't come in like the old dog. Later, he watched tv with us in the house.
He has been with us for two years, and, he's the perfect partner. We go on trips together, we walk a lot, despite that fact that we live in a house with a garden. They're outstanding watchdogs, and that's true for all of our dogs. Despite their size, they earned a respect in their surroundings, no matter if they're strangers or the neighbour's cats. Despite being serious on watching the house, they're nice, they like children, and they're very symphatetic towards their owners.
Our male dog is very flattering, which is quite rare.
They don't cause any problem. They stay in the house during nights. They know the house rules and tasks before going to sleep and they keep them strictly. Feeding them is simple, they’re not demanding. You only have to pay attention to feed the old dog. They're not sensitiveto bad weather, they endure cold well if they have to. Sadly, this breed is not trendy nowadays, however, it can be the perfect partner either in the garden or in the house. It can be a tough watchdog, a ratter, or a gripping lap dog, as you need. It's an old, tried breed which retained its good features in spite of the trendy breeds today.
I recommend it to anyone who would like to have a reliable family member.

Mrs István Molnár
73, Jegyző street, Érd